תקנון אתר

הוראות כלליות
1 השימוש של כל אדם באתר על כל מדוריו שהוא מספק הוא בכפוף להוראות החוק והוראות תקנון זה
2 השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי איו לעשות באתר שימוש בעל אופי מסחרי ללא אישור מראש הנהלת האתר
3 מטעמי נוחות מנוסח התקנון בלשון זכר הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד
4 כותרות תקנון זה הינן לצןרך הנוחות בלבד